Tìm kiếm: Ant-Financial

DNVN - Ali Day, ngày lễ hàng năm tôn vinh các nhân viên của Alibaba và gia đình của họ. Năm nay lần đầu tiên được diễn ra trên Cloud (nền tảng điện toán đám mây) trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Năm 2003, đại dịch Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), chính là lí do dẫn đến việc ra mắt sự kiện này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo