Tìm kiếm: Bình-Định

DNVN - Trung Quốc là thị trường rộng lớn và vẫn còn dư địa cho các các sản phẩm của tỉnh Bình Định nói riêng, và các tỉnh miền Trung nói chung. Việc hỗ trợ Bình Định cũng như các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên là điều cần thiết để thúc đẩy xuất khẩu bền vững sang thị trường này trong thời gian tới.

End of content

Không có tin nào tiếp theo