Tìm kiếm: Bộ-trưởng-Trịnh-Đình-Dũng

“Bên cạnh các kết quả đạt được trong quá trình đầu tư xây dựng, lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, yếu kém, như tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Chất lượng một số công trình xây dựng chưa cao, chưa an toàn. Cùng với đó, tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, nợ đọng xây dựng cơ bản vẫn xảy ra".
Bộ trưởng Bộ Xây dựng – ông Trịnh Đình Dũng cho biết, ở một số nước như Úc khi hành nghề môi giới thì bắt buộc phải là luật sư, có kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề. Ở Việt Nam, tình trạng thị trường bất động sản (BĐS) có những lúc rối loạn cũng một phần do những người môi giới.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng – ông Trịnh Đình Dũng cho biết, ở một số nước như Úc khi hành nghề môi giới thì bắt buộc phải là luật sư, có kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề. Ở Việt Nam, tình trạng thị trường bất động sản (BĐS) có những lúc rối loạn cũng một phần do những người môi giới.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng – ông Trịnh Đình Dũng cho biết, ở một số nước như Úc khi hành nghề môi giới thì bắt buộc phải là luật sư, có kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề. Ở Việt Nam, tình trạng thị trường bất động sản (BĐS) có những lúc rối loạn cũng một phần do những người môi giới.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng – ông Trịnh Đình Dũng cho biết, ở một số nước như Úc khi hành nghề môi giới thì bắt buộc phải là luật sư, có kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề. Ở Việt Nam, tình trạng thị trường bất động sản (BĐS) có những lúc rối loạn cũng một phần do những người môi giới.

End of content

Không có tin nào tiếp theo