Tìm kiếm: Bộ-trưởng-quốc-phòng-Mỹ-Ashton-Carter

Khi loan báo hai vòng công du châu Á Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong không đầy hai tháng, Lầu Năm Góc vào hôm qua, 03/04/2015, xác định mục tiêu các chuyến thăm sẽ nhằm « khẳng định các mối quan hệ quốc phòng với các đồng minh và củng cố các sáng kiến then chốt trong chiến lược tái cân bằng qua khu vực ». Tái cân bằng là từ ngữ chính thống được dùng để chỉ chính sách gọi nôm na là xoay trục.

End of content

Không có tin nào tiếp theo