Tìm kiếm: Dãy-núi-Trường-Sơn

Dự án Mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã có 67 năm nghiên cứu, bao gồm các đơn vị chuyên ngành quốc tế và Việt Nam, với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học đầu ngành về mỏ, địa chất, thủy văn, môi trường và kinh tế. Hiện nay thủ tục pháp lý Dự án đã hoàn thiện. Cụ thể, TKKT của Dự án đã được thẩm định bởi Công ty TNHH CBM - CHLB Đức và Hội đồng thẩm định Bộ Công thương. Bộ Công thương đã thông qua TKKT Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh (điều chỉnh) tại văn bản số 2801/BCT-CNNg ngày 31/3/2016. HĐQT của TIC đã phê duyệt TKKT và dự toán XDCT của Dự án tại Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2016. Tuy nhiên, hiện Dự án vẫn chưa triển khai vì UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư băn khoăn về thảm họa môi trường, đầu ra tiêu thụ quặng sắt, công nghệ khai thác vẫn còn truyền thống, lạc hậu, nguy cơ sạt lở tầng khai thác và bờ mỏ cao, đặc biệt trong khu vực từng xảy ra động đất 6 độ richte…

End of content

Không có tin nào tiếp theo