Tìm kiếm: Donbass

DNVN - Các phương tiện truyền thông đưa tin về việc đưa các lực lượng NATO ở châu Âu vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao nhất và khả năng chuyển giao thiết bị quân sự của Liên minh sang châu Âu.

End of content

Không có tin nào tiếp theo