Tìm kiếm: Hàng-Lược

Mạch nguồn đạo lý nghìn năm của dòng giống Việt mình, sớm xuân nay, mong bật nẩy thêm ngàn, vạn chồi biếc nhân văn, xuyên qua băng giá của lòng tham, lòng vị kỷ, thói thờ ơ, vô cảm, ấm sáng lên hơi ấm của tình đồng loại, tình yêu đất đai, cỏ cây xứ sở; của lòng thương nước, thương nòi ...

End of content

Không có tin nào tiếp theo