Tìm kiếm: Isaac-Newton

Con người đã chế tạo các tên lửa đầu tiên hoạt động nhờ thuốc súng vào thế kỷ thứ 9 để sử dụng cho mục đích quân sự. Nhưng chỉ trong vòng 70 năm trở lại đây, con người mới chế tạo thành công tên lửa để khám phá không gian.
Viện bảo tàng là nơi trưng bày và lưu giữ tài liệu, hiện vật liên quan đến một hoặc nhiều lĩnh vực. Ngày nay, bảo tàng không chỉ là nơi để nghiên cứu mà còn là nơi để tham quan thư giãn. Dưới đây là những bảo tàng đẹp nhất thế giới ai cũng nên một lần ghé thăm.

End of content

Không có tin nào tiếp theo