Tìm kiếm: Momo

DNVN - Cơ sở mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (NIC Hòa Lạc) sẽ chính thức được khánh thành vào cuối tháng 10 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ cùng sự hiện diện của lãnh đạo các Bộ, ban ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước.
DNVN - Việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới đã được EVNSPC cụ thể hoá tại Đề án Phát triển hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng, an toàn thông tin và ứng dụng công nghệ của của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào các hoạt động điều hành, sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2021-2025 (Đề án 261).

End of content

Không có tin nào tiếp theo