Tìm kiếm: Quan-Vũ

DNVN - Quan Vũ là người góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Ông được người Trung Hoa tôn là Võ Thánh, sánh cùng Văn Thánh Khổng Tử và được thờ cúng ở nhiều nơi. Tuy nổi tiếng là vậy nhưng rất ít sách vở viết về người “nâng khăn sửa túi” cho ông.
DNVN - Trong chiến dịch Tương Dương - Phàn Thành, trước sức ép khủng khiếp của Quan Vũ đã làm Tào Tháo hú vía một phen và suýt chút nữa thì Phàn Thành đã rơi vào tay Quan Vũ. Tuy nhiên, Tư Mã Ý đã đưa ra diệu kế cho Tào Tháo góp phần thủ vững Phàn Thành và sau này đã mượn tay Đông Ngô bức hại Quan Vũ. Vậy đó là kế sách gì?

End of content

Không có tin nào tiếp theo