Tìm kiếm: RCEP

Ngày 7/12, tại Seoul, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên cùng với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Bang Moon Kyu đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng VN - Hàn Quốc và Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do VN - Hàn Quốc.

End of content

Không có tin nào tiếp theo