Tìm kiếm: Vinachem

Lợi nhuận Vinachem giảm 42% 6 tháng đầu năm 2018, tổng lượng trích lập dự phòng lên tới 5.767 tỷ đồng, bao gồm cả dự phòng đầu tư tài chính và dự phòng các khoản phải thu.

End of content

Không có tin nào tiếp theo