Tìm kiếm: Xe-chiến-đấu-bộ-binh

DNVN - Công việc hiện đại hóa phương tiện chiến đấu BMP-3 sẽ được tiếp tục, dự kiến ​​trang bị động cơ cải tiến và thiết bị ngắm toàn cảnh ảnh nhiệt mới cho chỉ huy. Thông tin về kế hoạch tương lai đã được chia sẻ trong tổ hợp vũ khí của tập đoàn nhà nước Rostec.
Quân đội Anh đang lên kế hoạch dài hơi để hiện đại hóa tất cả các lực lượng hiện có và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao. Theo đó, Bộ Quốc phòng Anh định hướng phát triển quân đội theo hướng tinh gọn, cắt giảm quy mô các lực lượng và xem xét lại hàng loạt chương trình nâng cấp trang bị quân sự đang tiến hành.

End of content

Không có tin nào tiếp theo