Tìm kiếm: bom-Napal

Dùng gà để sưởi đầu đạn hạt nhân, bom chứa toàn dơi gắn chất nổ, lai tạo siêu chiến binh giữa người với tinh tinh… là những ý tưởng sử dụng động vật phục vụ chiến tranh kỳ lạ nhưng đã được thử nghiệm hoặc tiến hành trong thực tế.

End of content

Không có tin nào tiếp theo