Tìm kiếm: cần-cẩu

DNVN - Theo đại diện Huawei, 5G là nền tảng của số hóa các ngành, lĩnh vực. Được thiết lập trên một cơ sở hạ tầng thống nhất, nó cung cấp các năng lực mạng cắt và tiên tiến từ nguồn đến đích (E2E) và đáp ứng các yêu cầu của các ứng dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của AI, đám mây, điện toán và các ứng dụng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo