Tìm kiếm: dữ-liệu-khách-hàng

DNVN - Trong 3 năm gần đây phương thức thanh toán online với các dịch vụ vận tải đã trở thành xu hướng của tương lai. Các DN vận tải hành khách chắc chắn phải ứng dụng công nghệ . Những DN thành công hiện tại không thể thiếu các yếu tố này được. Trong tương lai nó sẽ là yếu tố sống còn của DN, trở thành giá trị lõi về cạnh tranh.
Cách thức, nhu cầu, xu hướng của khách hàng trong nước và trên thế giới ngày càng thay đổi nhiều, đang gia tăng áp lực cạnh tranh lên các doanh nghiệp Việt Nam và đòi hỏi có sự chuẩn bị để đáp ứng các thay đổi này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo