Tìm kiếm: gia-cát-lượng

DNVN - Vào thời Tam Quốc có một nhân vật được sử sách và dân gian ca tụng nhuốm màu huyền thoại. Ông là phương sĩ (người cầu đạo thời xưa), thuở nhỏ sống ở núi Thiên Trụ luyện đan. Tương truyền rằng, ông học phép thuật đạo Lão để được trường sinh bất tử, từ vị đạo sĩ tên Phong Hành và sau đó truyền lại đạo thuật cho Cát Huyền.
DNVN - "Ngụy lược" có ghi chép, Gia Cát Lượng ở Kinh Châu, cùng với Thạch Quảng Nguyên, Từ Nguyên Trực, Mạnh Công Uy đều du học (học trên hành trình). Trong đó ba người sau đều "đọc chuyên sâu” (đọc sâu, đọc kỹ), còn Khổng Minh chỉ "quan kỳ đại lược". Cách đọc sách, học tập của ông rất có ích trong thời đại ngày nay.
DNVN - Gia Cát Lượng không chỉ được biết đến là nhà chính trị, quân sự, ngoại giao kiệt xuất mà ông còn được người đời ca tụng với những phát minh vô cùng nổi tiếng của mình. Những vật này được Khổng Minh phát minh để phục vụ cho công cuộc phục hưng Hán thất trong suốt cuộc đời chinh chiến của mình.
DNVN - Chiến tranh Thục-Ngụy (còn gọi là Gia Cát Lượng Bắc phạt và cũng thường được gọi là Lục xuất Kỳ Sơn) là loạt chiến dịch quân sự do quân Thục Hán tấn công vào Tào Ngụy từ năm 228-234 trong thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Chiến dịch này do Khổng Minh đích thân chỉ huy và tấn công vào biên giới phía Tây của Tào Ngụy.

End of content

Không có tin nào tiếp theo