Tìm kiếm: gia-hạn-nộp-thuế

DNVN – Cùng với tập trung đẩy mạnh và nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, Ngành thuế Thừa Thiên Huế còn chú trọng công tác hỗ trợ chính sách thuế, giúp cho doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế.
Công ty của ông Nguyễn Hoài Văn (Hà Nội) kinh doanh ngành nghề bảo vệ, không thuộc phạm vi được gia hạn thuế trong năm 2019. Năm 2019 và 2020, công ty có kèm theo dịch vụ bốc xếp hàng hóa của nhân viên bảo vệ tại các kho, cửa hàng mà công ty ký hợp đồng bảo vệ và phát sinh doanh thu với hoạt động này.
DNVN - UBND TP.HCM giao các sở ngành xây dựng nhóm giải pháp trước tác động của đại dịch Covid-19 nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tồn tại, phát triển và tránh phá sản. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn chung tay, tiếp sức giúp đỡ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng các bên cùng có lợi trong hợp tác.
Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ đang trông chờ được giảm thuế từ Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 để vượt khó qua khỏi dịch Covid-19. Tuy nhiên, điều mong mỏi là chính sách giảm thuế cần hợp lý và công bằng hơn, tránh ảnh hưởng đến người lao động.

End of content

Không có tin nào tiếp theo