Tìm kiếm: homo-erectus

Các nhà khoa học cho rằng nếu chưa từng kiểm soát được lửa, con người có lẽ đã không bao giờ phát triển được bộ não lớn và những lợi ích đi kèm với nó như hiện tại. Nhưng lần đầu tiên con người khám phá ra cách sử dụng lửa là khi nào.
Trong khi dùng thuật toán để đối chiếu DNA của người Neanderthal, người Denisovan và người châu Phi hiện đại, các nhà khoa học đã tìm thấy một vùng gen bí ẩn không thuộc về bất cứ phân loài người nào họ từng biết. 15% trong số các gen này thậm chí vẫn còn tồn tại trong cơ thể chúng ta cho đến ngày nay.

End of content

Không có tin nào tiếp theo