Tìm kiếm: khoai-tây

Thức ăn của nhà du hành vũ trụ được lựa chọn rất kỹ càng nhằm bổ sung những vi chất thiếu khi họ làm việc trong không gian. Phi hành gia ’bơi’ trong đống máy ảnh giữa vũ trụ Chùm ảnh: Nấu ăn ngoài vũ trụ.

End of content

Không có tin nào tiếp theo