Tìm kiếm: nguyền-rủa

Harry S. Truman làm phó tổng thống Mỹ mới 82 ngày thì được triệu tập gấp tới Nhà Trắng vào ngày 12/4/1945. Ông được thông báo là sẽ lên thế chỗ Tổng thống Franklin D. Roosevelt vừa qua đời. Mặc dù nhiều người lo ngại Truman không quyết đoán, nhưng chẳng bao lâu, họ nhận thấy ông là người có kỹ năng lãnh đạo, quyết liệt...

End of content

Không có tin nào tiếp theo