Tìm kiếm: nhiệt-điện-vĩnh-tân

"Công ty cam kết sẽ giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình thi công. Chúng tôi tin giảm được tối đa các rủi ro tác động đến môi trường và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm khắc phục, bồi thường theo quy định của pháp luật nếu phát sinh sự cố môi trường" - Phó tổng giám đốc Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 khẳng định.

End of content

Không có tin nào tiếp theo