Tìm kiếm: phúc-báo

Một khi tâm oán giận vừa khơi lên thì trí tuệ sẽ không còn, lý tính cũng sẽ bị che mất. Do đó sẽ xử trí theo cảm tính, không chỉ làm bản thân đau, tổn thương mà còn vô tình gây thù chuốc oán với người khác. Nếu không thể hóa giải đi hận thù thì báo ứng sẽ hiện ngay trước mắt.

End of content

Không có tin nào tiếp theo