Tìm kiếm: phim-Hollywood

DNVN - Giải pháp bảo vệ bản quyền nội dung số Sigma Multi-DRM vừa hoàn tất kiểm định bởi Cartesian. Sigma Multi-DRM hội đủ điều kiện để các đơn vị sở hữu bản quyền lớn chấp nhận sử dụng Sigma Multi-DRM trong bảo vệ bản quyền, hỗ trợ hoàn toàn việc giải mã trên các thiết bị được hỗ trợ hoặc phát triển bởi Microsoft, Google, hay Apple.

End of content

Không có tin nào tiếp theo