Tìm kiếm: sống-sót

DNVN - Theo Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Book, thời điểm này khách hàng là một đối tượng cực kỳ quan trọng là yếu tố quyết định đến sự sống còn của DN. Bài toán lớn nhất của DN lúc này là cần hiểu được khách hàng, tăng trải nghiệm khách hàng với sản phẩm để họ thấy được sản phẩm của mình tốt và phải đáp ứng được nhu cầu của của họ.
DNVN - Theo Tổng giám đốc của Dong A Solution thì việc chuyển đổi số nó phải đến từ nhu cầu quản trị của DN. Chuyển đổi số chưa bao giờ là vấn đề của phần mềm mà cái khó nhất của chuyển đổi số là vấn đề con người, là tư duy quản trị. Yếu tố con người chính là điểm cốt tử trong chuyển đổi số.

End of content

Không có tin nào tiếp theo