Tìm kiếm: tăng-cường-quan-hệ-đối-tác

DNVN - Đây là chủ đề của Hội nghị Toàn quốc về phát triển bền vững do Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI), Ngân hàng Thế giới và các bộ, ngành liên quan tổ chức vào ngày 12/9 tại Hà Nội.
Trong những năm qua, cải cách chính sách và thủ tục hành chính thuế ở Việt Nam đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, do hệ thống TTHC thuế của Việt Nam vẫn tương đối phức tạp, đòi hỏi ngành thuế cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

End of content

Không có tin nào tiếp theo