Tìm kiếm: tekcom

DNVN - Trong bối cảnh thiếu nguồn nước nghiêm trọng, đặc biệt là đối với 4 huyện vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, chính quyền và các tổ chức địa phương tỉnh Hà Giang đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm khắc phục sự khan hiếm nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, hướng đến cấp nước sạch và nước uống trực tiếp cho người dân.
DNVN - Dự án là sáng kiến được đề xuất từ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Giang, nằm trong chuỗi Dự án tổng thể “Các hoạt động địa phương Việt Nam vì Sức khỏe, Môi trường - Local Works” do Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển - PHAD thực hiện dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID).
DNVN - Được sự hỗ trợ và phối hợp của Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD), Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Giang triển khai dự án “Tăng cường tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường cho trường học và người dân trên địa bàn tỉnh”. Dự án được tài trợ bởi tổ chức Phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID).
Vào giai đoạn 2018-2030, khối lượng gỗ thanh lý từ cao su đại điền sẽ giảm đáng kể. Với tốc độ phát triển của ngành đồ gỗ Việt Nam hiện nay thì việc có đủ nguyên liệu cho mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 20 tỷ USD vào năm 2025 đang đối mặt với thách thức lớn.

End of content

Không có tin nào tiếp theo