Tìm kiếm: thế-giới-cổ-đại

Bảy kỳ quan của thế giới cổ đại gồm những công trình do nhà văn Hy Lạp Antipater liệt kê vào thứ kỷ thứ 3 TCN. Đây là tập hợp của 7 công trình vĩ đại được xây dựng quanh Địa Trung Hải, đại diện tiêu biểu cho nền văn minh nhân loại thời điểm đó.

End of content

Không có tin nào tiếp theo