Chuyển đổi số

Tháo gỡ vướng mắc cho Khu công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng đi vào hoạt động

DNVN - Chính phủ ban hành Nghị định Nghị định 09/2024/NĐ-CP (bổ sung Nghị định 144/2016/NĐ-CP) về đầu tư, quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thông tin là Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng do UBND TP Đà Nẵng đầu tư.

Gặp gỡ Đà Nẵng 2024: Cơ hội đón làn sóng đầu tư trọng điểm mới / Đà Nẵng hợp tác với hai ‘đại bàng’ Mỹ đào tạo thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định 09/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng.

Khu công viên phần mềm số 2 do UBND TP Đà Nẵng đầu tư đã được tháo gỡ  vướng mắc để sớm hoàn tành xây dựng, đi vào hoạt động.

Khu công viên phần mềm số 2 do UBND TP Đà Nẵng.

Cụ thể, Nghị định 09/2024/NĐ-CP bổ sung Điều 9a (xếp sau Điều 9 Nghị định 144/2016/NĐ-CP) về đầu tư, quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thông tin là Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng (Khu CNTT tập trung) do UBND TP Đà Nẵng đầu tư theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công là tài sản kết cấu hạ tầng thông tin.

HĐND TP Đà Nẵng được xem xét, quyết định việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng, phát triển tài sản kết cấu hạ tầng thông tin đối với Khu CNTT tập trung từ nguồn ngân sách TP Đà Nẵng. Cơ quan quản lý nhà nước về Khu CNTT tập trung là UBND TP Đà Nẵng.

Đối tượng được giao Khu CNTT tập trung là đơn vị sự nghiệp công lập của UBND TP Đà Nẵng (đơn vị quản lý Khu CNTT tập trung). Đơn vị quản lý Khu CNTT tập trung trực tiếp tổ chức khai thác tài sản. Việc tổ chức khai thác Khu CNTT tập trung phải được lập thành đề án và được UBND TP phê duyệt.

Việc lựa chọn đối tượng được cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ trong Khu CNTT tập trung (sử dụng tài sản) thực hiện theo hình thức đấu giá. Đối tượng được giao đấu giá phải thuộc các đối tượng quy định tại Nghị định 154/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Khu CNTT tập trung và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, trình tự, thủ tục đấu giá lựa chọn đối tượng sử dụng tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Đơn vị quản lý Khu CNTT tập trung có trách nhiệm giám sát quá trình tổ chức thực hiện đấu giá và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ khác của người có tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Việc cho đối tượng sử dụng tài sản phải được lập thành hợp đồng và việc ký kết hợp đồng phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác tài sản, đơn vị quản lý Khu CNTT tập trung có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền thu được từ khai thác Khu CNTT tập trung vào ngân sách nhà nước và việc lập, phê duyệt dự toán, quyết toán thu, chi đối với hoạt động khai thác Khu CNTT tập trung thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. HĐND TP Đà Nẵng quy định nội dung chi, mức chi cho đơn vị quản lý Khu CNTT tập trung.

Trường hợp không có đối tượng đề xuất nhu cầu khai thác Khu CNTT tập trung hoặc việc khai thác không hiệu quả, đơn vị quản lý Khu CNTT tập trung xác định nguyên nhân, đề xuất phương án xử lý, báo cáo cơ quan chuyên môn về thông tin và truyền thông để báo cáo UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nghị định 09/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2024. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Trước đó, trả lời phỏng vấn củaDoanh nghiệp Việt Namtại cuộc họp báo ngày 25/10/2023, đại diện Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết, việc xây dựng Khu công viên phần mềm số 2 do UBND TP Đà Nẵng đầu tư đã cơ bản hoàn tất phần thô nhưng đang phải tạm dừng thi công lắp đặt trang thiết bị do gặp vướng mắc. Cụ thể là đến thời điểm đó, quy định pháp luật, hàng lang pháp lý về tài sản công kết cấu hạ tầng CNTT chưa được Chính phủ ban hành.


Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm