Doanh nghiệp

8 tháng năm 2019: 9 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa

DNVN - Đến hết tháng 8/2019, có 9 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 780 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 670 tỷ đồng.

Cơ hội quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam sang Philippines / Phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018

Liên quan đến công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Bộ Tài chính vừa cho biết: Trong 8 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp các bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có thể bạn quan tâm
Theo đó, đến hết tháng 8/2019, có 09 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 780 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 670 tỷ đồng; có 12/62 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thoái vốn với giá trị 783 tỷ đồng, thu về 1.700 tỷ đồng; Các tập đoàn, Tổng công ty, DNNN ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thoái vốn với tổng giá trị 2.432 tỷ đồng, thu về 4.653 tỷ đồng.

Về kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2019, Bộ Tài chính sẽ rà soát, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi cả nước năm 2018 theo Luật số 69/2014/QH13; Tập trung trình các cấp có thẩm quyền các đề án, chính sách với các nội dung chính gồm các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực được phân công.


PV
Loading...

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm