Hỗ trợ doanh nghiệp

Cần Thơ: Kích hoạt Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

DNVN - Sở Khoa học và Công nghệ được giao là đầu mối quản lý, vận hành Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa TP Cần Thơ. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan ban hành Quy chế quản lý hệ thống

Trà Vinh chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản / Bám sát vướng mắc hiện tại để gỡ khó cho doanh nghiệp

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 324/QÐ-UBND, công nhận Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa TP Cần Thơ có địa chỉ truy cập tại https://check.cantho.gov.vn/.

n

Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của TP Cần Thơ.

Theo Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ Cần Thơ, hệ thống này sử dụng mã QR, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hành hóa, mang lại nhiều tiện ích, đơn giản, dễ sử dụng đối với người tiêu dùng.

Ngoài ra, việc tham gia vào hệ thống còn mang ý nghĩa cho quá trình hội nhập, mở rộng đường hướng phát triển cho các đơn vị tham gia, từ đó góp phần mở rộng thêm kênh phân phối, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng…

Sở Khoa học và Công nghệ TP được giao là cơ quan đầu mối quản lý, vận hành Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa TP Cần Thơ. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan ban hành Quy chế quản lý Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa TP, đảm bảo vận hành hiệu quả và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.Thái Cường
Có thể bạn quan tâm
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm