Doanh nghiệp

Đề xuất cập nhật thông tin mới nhất vào Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019

DNVN - Ngày 12/4/2019, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Vũ Đại Thắng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019.

Áp dụng IoT vào sản xuất kinh doanh: Lời khuyên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa / Quan ngại về số lượng doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, doanh nghiệp Việt Nam đóng góp quan trọng vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua nhiều chính sách, Nghị quyết được ban hành và đi vào cuộc sống, doanh nghiệp Việt Nam đã và đang phát triển nhanh chóng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng ổn định và bền vững của nền kinh tế.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: MPI)

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: MPI)

Với mục đích đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương, từ năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư biên soạn và công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên. Dự kiến Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 được công bố và xuất bản vào tháng 5-6/2019.

Theo Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019, nội dung Sách trắng gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018 và 2011-2015, kết cấu thành 03 phần: Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2018; Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; Phụ lục số liệu bộ chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.

Nội dung Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 gồm xếp hạng doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp tư nhân theo các tiêu chí: Doanh nghiệp đang hoạt động, tốc độ tăng trưởng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nộp thuế, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, thu nhập của người lao động của từng địa phương.

Theo tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đánh giá cao dự thảo tổng quan Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 và đề xuất một số ý kiến về cập nhật thông tin mới nhất của doanh nghiệp hiện nay…

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, tổng hợp hoàn thiện dự thảo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu cuối Quý I hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam.

PV

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm