Hỗ trợ doanh nghiệp

Lâm Đồng: Lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

DNVN - Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tôn Thiện San làm tổ phó.

Lâm Đồng: Doanh nghiệp phấn khởi khi vướng mắc được tháo gỡ ngay sau chương trình Cà phê doanh nhân / Lâm Đồng không thu hút được dự án FDI mới trong năm 2022

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

do ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, làm T ổ trưởng Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư.

Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tổ công tác do ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, làm tổ trưởng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tôn Thiện San làm tổ phó; lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố làm thành viên.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành và địa phương để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.

Đề xuất hướng xử lý những vướng mắc thuộc chức năng của các cấp có thẩm quyền; đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, UBND cấp huyện; hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc cho các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng đầu tư trên địa bàn…

Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm của các thành viên; bảo đảm yêu cầu phối hợp, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin, giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; được sử dụng con dấu của cơ quan…

Tuỳ thuộc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác có thể mời thêm lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan hoặc các tổ chức hiệp hội, hội, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ.

Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại các buổi đối thoại.

Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại các buổi làm việc.

Từ đầu năm 2023, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư theo định kỳ hàng tháng.

Đây là chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Đồng thời tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu nâng hạng các chỉ số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh đến năm 2025.


Viên Hữu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Xem nhiều nhất

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm