Hỗ trợ doanh nghiệp

Long An đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

DNVN - UBND tỉnh Long An vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cá nhân, tổ chức phụ trách từng công trình cụ thể. Lập kế hoạch tiến độ thực hiện từng khâu, từng bước từ nay đến hết ngày 30/9 và đến hết năm 2021 của từng công trình, nguồn vốn.

Tập đoàn thủy sản Minh Phú được xử lý 200 tấn tôm tồn đọng sau khi có ca F0 là nhân viên công ty / Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đuối sức, mong sớm được mở cửa trở lại

Tính đến ngày 25/8, theo kết quả giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công toàn tỉnh Long An còn rất thấp, chỉ đạt 44,5% kế hoạch.

Cụ thể, vốn tỉnh quản lý đạt 43,1% kế hoạch, huyện quản lý đạt 47,8%, chưa đạt theo yêu cầu và theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong đó, một số nguồn vốn giải ngân rất thấp, nhất là vốn ODA và vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh. Theo đánh giá, nguyên nhân là do một số chủ đầu tư chưa thật sự tập trung cho công tác đầu tư công nên tỷ lệ giải ngân còn thấp.

UBND tỉnh Long An yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh tư liệu)

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tăng cường tính chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Các chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị thi công các công trình do mình quản lý lập danh sách cán bộ, công nhân của từng đơn vị thi công gửi cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, nơi thực hiện công trình để ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tiến độ giải ngân của từng chủ đầu tư. Đến ngày 30/9, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cắt giảm vốn của chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 70% kế hoạch vốn được giao để điều chỉnh sang chủ đầu tư khác có dự án có nhu cầu bổ sung vốn thực hiện. Đồng thời, kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công trình.

Đồng thời, tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của từng chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu trong trường hợp không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo quy định.

Phi Hùng
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm