Tìm kiếm: sử-dụng-đất-đai

Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn, đất đai, điều kiện kinh doanh... Theo các chuyên gia, Chính phủ cần có những hỗ trợ thực chất hơn để DN tư nhân, DN khởi nghiệp... phát triển mạnh mẽ hơn cả về chất và lượng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo