Tìm kiếm: ông-Nguyễn-Hạnh-Phúc

Theo tin từ Văn phòng Quốc hội (QH) ngày 8.11, chiều 7.11, các thành viên Ủy ban Thường vụ QH đã họp về báo cáo của Chính phủ, tổng hợp các đề xuất của TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội về áp dụng một số giải pháp tạm thời: cắt cơn, giải độc, chăm sóc sức khỏe... cho người nghiện ma túy trong lúc chờ quyết định của tòa án để đưa đi cai nghiện bắt buộc.
Theo tin từ Văn phòng Quốc hội (QH) ngày 8.11, chiều 7.11, các thành viên Ủy ban Thường vụ QH đã họp về báo cáo của Chính phủ, tổng hợp các đề xuất của TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội về áp dụng một số giải pháp tạm thời: cắt cơn, giải độc, chăm sóc sức khỏe... cho người nghiện ma túy trong lúc chờ quyết định của tòa án để đưa đi cai nghiện bắt buộc.
Đây là thông tin được công bố sáng nay (10.8) tại phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13. Theo đó, Văn phòng Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nội dung nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông vào nội dung kỳ họp.
Đây là thông tin được công bố sáng nay (10.8) tại phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13. Theo đó, Văn phòng Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nội dung nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông vào nội dung kỳ họp.

End of content

Không có tin nào tiếp theo