Tìm kiếm: đệ-nhất-mưu-sĩ

DNVN - Gia Cát Lượng có tài dụng binh như thần, tiên đoán sự việc không sai không lệch. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, có một cao nhân, một bậc kỳ tài, thậm chí còn được gọi là “đệ nhất quân sư của Thục Hán”, vượt xa Khổng Minh. Vậy đó là nhân vật nào? Và sự thật nhân vật này có tài giỏi hơn Khổng Minh hay không?

End of content

Không có tin nào tiếp theo