Tìm kiếm: ứng-dụng

DNVN - Tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.
DNVN - Ngày 1/6, Sở GTVT Đà Nẵng cho biết đã nhận được Công văn 5569/BGTVT của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phản hồi văn bản của Sở GTVT Đà Nẵng liên quan đến hoạt động của Grab tại địa bàn Đà Nẵng cũng như văn bản của Grab xin ý kiến hướng dẫn việc quản lý triển khai ứng dụng hợp đồng vận tải điện tử cho xe hợp đồng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo