Tìm kiếm: Chủ-quyền-biển-Đông

“Truy trách nhiệm các cơ quan liên quan thế nào? Người ta đang chờ đợi tới đây không biết có tìm ra ông nào sai phạm không? 1.000 tỷ đồng để sửa vỉa hè tại 4 quận nội thành là chuyện vô lý. Năm trước vừa làm xong, năm sau lại đào lên. Chỗ hỏng làm, chỗ không hỏng cũng đào...” – ông Hồ Quang Lợi đặt câu hỏi.
“Truy trách nhiệm các cơ quan liên quan thế nào? Người ta đang chờ đợi tới đây không biết có tìm ra ông nào sai phạm không? 1.000 tỷ đồng để sửa vỉa hè tại 4 quận nội thành là chuyện vô lý. Năm trước vừa làm xong, năm sau lại đào lên. Chỗ hỏng làm, chỗ không hỏng cũng đào...” – ông Hồ Quang Lợi đặt câu hỏi.
Viết trên trang The Diplomat, chuyên gia về các vấn đề an ninh người Australia Carl Thayer đã chỉ ra sự mâu thuẫn và phi lý của Trung Quốc khi lập luận về việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam, trong những tài liệu TQ trình lên Tổng Thư ký LHQ mà họ xem là bằng chứng cho chủ quyền của TQ ở Biển Đông.
Viết trên trang The Diplomat, chuyên gia về các vấn đề an ninh người Australia Carl Thayer đã chỉ ra sự mâu thuẫn và phi lý của Trung Quốc khi lập luận về việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam, trong những tài liệu TQ trình lên Tổng Thư ký LHQ mà họ xem là bằng chứng cho chủ quyền của TQ ở Biển Đông.
Nhiều người dân đã thể hiện tinh thần yêu nước bằng việc ủng hộ hàng Việt Nam, hạn chế hàng hàng giả, kém chất lượng từ nước ngoài. Đây là một hình thức ủng hộ và tăng sức mạnh cho nền kinh tế nước nhà ổn định, đương đầu với mọi thử thách.

End of content

Không có tin nào tiếp theo