Tìm kiếm: Gia-Cát-Lượng

DNVN - Trương Lương đóng vai trò quan trọng giúp Lưu Bang đánh đổ nhà Tần và thắng Hạng Vũ trong chiến tranh Hán Sở sáng lập ra nhà Hán. Ông thường được xếp vào hàng ngũ 10 đại quân sư kiệt xuất nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc, đứng thứ 3 sau Tôn Vũ, Tôn Tẫn và đứng trên các bậc quân sư kiệt xuất khác như Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn.
DNVN - Lưu Bá Ôn (Lưu Cơ) là nhà văn, nhà thơ và công thần khai quốc nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Tương truyền rằng Lưu Bá Ôn vô cùng tinh thông kinh sử, hiểu thiên văn, tường binh pháp. Tài năng của Lưu Bá Ôn thường được hậu thế ví von với Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Lượng nhờ cái tài tiên đoán như thần.
DNVN - Trong thời kỳ Tam Quốc, Gia Cát Lượng hoàn toàn tự tin với lực lượng thiện chiến Vô Đương phi quân mà ông đã hao tâm tổn sức gây dựng nên. Vô Đương phi quân cùng với đội cấm vệ quân Bạch Nhĩ binh của Lưu Bị và quân đoàn Tây Lương của Mã gia trở thành 3 lực lượng tinh nhuệ của nhà Thục Hán.
DNVN - Chính sự tận tụy với triều đình Thục quốc đã khiến Gia Cát Lượng không có nhiều thời gian dành cho cuộc sống riêng tư, đặc biệt là đối với con cái. Và có lẽ cũng bởi chưa kịp truyền thụ hết tài năng cho thế hệ sau, nên con trai ruột của ông là Gia Cát Chiêm sau này đã phải chịu một kết cục bi thảm.
DNVN - Nói đến Gia Cát Lượng, nhiều người nghĩ ông là nhà tiên tri, quân sự kiệt xuất trong lịch sử Trung Hoa. Tuy vậy, ít ai biết rằng Khổng Minh có bà vợ kém sắc nhưng cũng thông minh không kém. Tương truyền Hoàng Nguyệt Anh có khả năng thông thuộc binh thư, trên biết thiên văn dưới tường địa lý, đa mưu túc trí không thua kém chồng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo