Tìm kiếm: Gia-Cát-Lượng

DNVN - Đóng góp lớn nhất của Gia Cát Lượng là giúp Lưu Bị gây dựng nên nhà Thục Hán, hình thành thế chân vạc Tam Quốc, liên minh Thục-Ngô chống Ngụy. Ông được cho là một trong những chiến lược gia vĩ đại và xuất sắc nhất trong thời Tam Quốc. Tuy nhiên, Lưu Bị còn có 3 vị quân sư ngang tài Khổng Minh. Đó là ai?
DNVN - Nếu là người yêu lịch sử Tam Quốc, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến giai thoại “lục xuất kỳ sơn” của Gia Cát Lượng. Mặc dù trong lịch sử, Khổng Minh nổi tiếng là chỉ huy quân sự, vị quân sự tài giỏi nhưng tất cả các chiến dịch của ông đều thất bại. Tại sao vậy?
DNVN - Bên cạnh những kỳ nhân dũng sĩ hay hiên hùng hổ tướng thì bức tranh về lịch sử Tam Quốc sẽ không thể hoàn chỉnh nếu không có những nhân vật phụ “làm nền”. Trong đó, có nhân vật chỉ thuộc dạng “tép riu” nhưng lại khiến Huyền Đức hết sức căm hận và giết chết, dù Gia Cát Lượng ra sức cầu xin nhưng cũng vô dụng. Đó là ai?
DNVN - Khương Duy đã phát huy tài năng quân sự và nội chính để tạm dẹp bỏ các mâu thuẫn, tích trữ lực lượng quân giới, quân bị để chờ thời cơ, tích cực chuẩn bị cho các chiến dịch phạt Tào Ngụy. Tuy nhiên, 9 lần dẫn quân chinh phạt Tào Ngụy liệu có đạt được kết quả như mong muốn hay không?
DNVN - Trong Tam Quốc, Gia Cát Lượng nổi tiếng là vị quân sư tài ba, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Một lời ông nói ra khiến nhiều anh hùng trong thiên hạ phải khiếp sợ. Thế nhưng lại có một vị tướng dám cả gan mắng Khổng Minh, khiến ông phải quay về. Hơn nữa, nhân vật này còn coi thường cả Trương Phi.
DNVN - Nói đến Gia Cát Lượng, mọi người thường liên tưởng đến một vị quân sư thần cơ diệu toán, cầm quân đánh trận “xuất quỷ nhập thần” khiến đối phương “hồn siêu phách tán”. Thực tế, Khổng Minh còn là một nhà chính trị, quân sư kiệt xuất thời đại Tam Quốc với khả năng đánh giá và sử dụng nhân tài lão luyện.

End of content

Không có tin nào tiếp theo