Tìm kiếm: Hanoi-Telecom

Theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT được Bộ TT&TT trình lên Thủ tướng mới đây, mạng MobiFone sẽ tách khỏi Tập đoàn để thành lập Tổng công ty Thông tin di động, tiến tới cổ phần hóa. Vậy đâu là cơ sở để lựa chọn tách MobiFone?
“Quan điểm của tập đoàn là cùng lúc không quản lý 2 mạng di động. Nếu không cổ phần hóa kịp thì sát nhập tạo thành 1 mạng. Nhưng quan điểm của cơ quan nhà nước lớn hơn, tầm nhìn lớn hơn về thị trường. Tập đoàn đã nghiên cứu nhiều phương án, cả tách và nhập, cả ưu và nhược. Cuối cùng thống nhất phương án tách MobiFone khỏi tập đoàn với mục tiêu phần còn lại có bức tranh tài chính lành mạnh để tiếp tục phát triển trong những năm tới”.
Tuyên bố rút lui của thương hiệu Beeline khỏi thị trường viễn thông Việt Nam càng thêm minh chứng về tương lai khó khăn và của các mạng di động nhỏ khi thị trường đã vào thời điểm bão hòa, trong khi thị phần giữa các mạng di động đã chênh lệch quá lớn.

End of content

Không có tin nào tiếp theo