Tìm kiếm: Made-in-Vietnam

DNVN - Chuyện bình thường của một doanh nhân cũng rất bình thường trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Nhưng chính từ những “bình thường” này đang góp thêm không những nguồn lực vật chất mà quan trọng hơn là nguồn lực tinh thần, tình cảm để Đà Nẵng, Quảng Nam vượt qua đại dịch Covid-19…
DNVN - Ngân hàng Bản Việt và Công ty Cổ phần VNG đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dùng giải pháp TrueID để xác thực thông tin khách hàng điện tử cho hệ thống ngân hàng. Đây là giải pháp định danh khách hàng điện tử (eKYC - Electronic Know Your Customer) tự động toàn diện duy nhất của Việt Nam được cung cấp ra thị trường hiện nay.

End of content

Không có tin nào tiếp theo