Tìm kiếm: Metro-Việt-Nam

(DNVN) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 297/TB-UBND truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp về việc Công ty cổ phần Marketing Mặt Trời Vàng đề xuất lắp đặt hệ thống trạm phát Wifi miễn phí trên địa bàn các quận trung tâm của Thành phố theo hình thức xã hội hóa.

End of content

Không có tin nào tiếp theo