Tìm kiếm: Nguyễn-Thị-Kim-Ngân

DNVN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu, Viettel cần tiếp tục chú trọng hoạt động nghiên cứu sản xuất và trở thành hạt nhân cho Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng công nghệ cao, đặt nền móng cho việc nước ta có thể làm chủ trang bị, vũ khí công nghệ cao, tự chủ việc sản xuất các trang bị.
DNVN - Chính phủ quyết tức thời giảm giá điện, giá nước, dịch vụ viễn thông cho người dân, doanh nghiệp trên 30 nghìn tỷ đồng; tăng thêm gần 20 nghìn tỷ đồng cho hộ nghèo vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách Xã hội; kịp thời xuất cấp gạo cứu trợ đồng bào vùng khó khăn và trong thời kỳ giáp hạt.
DNVN - Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021-2025, chiều 16/5, UBTVQH đề nghị cần chú ý tới các vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, thực trạng ở từng địa phương…
DNVN - Chiều 16/5, cho ý kiến về thực hiện, triển khai nghị quyết của Quốc hội vể đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông, một số ủy viên UBTVQH đề nghị Chính phủ có chính sách bù giá SGK hoặc hỗ trợ học sinh nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.. mua SGK xuất bản theo hình thức xã hội hóa có giá cao hơn giá sách hiện nay…
DNVN - Cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ IX của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cần quan tâm tới những kiến nghị của doanh nghiệp vừa và nhỏ để hỗ trợ họ vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh Covid-19.
DNVN - Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) cần bảo đảm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong lĩnh vực này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất quan điểm như vậy khi cho ý kiến vào dự thảo luật, chiều 20-4.

End of content

Không có tin nào tiếp theo