Tìm kiếm: T-90M

Không chỉ bảo vệ phương tiện trước sự phát hiện của các hệ thống radar, hệ thống ảnh nhiệt hay hệ thống quang học của tên lửa chống tăng, hệ thống Nakidka còn được thiết kế để cung cấp khả năng ngụy trang cho phương tiện bằng các loại sơn phủ đặc biệt.

End of content

Không có tin nào tiếp theo