Tìm kiếm: Trương-Phi

Mộ Tào Tháo – nhân vật lịch sử thời Tam Quốc ở Trung Quốc nổi tiếng đa nghi là một bí ẩn lịch sử hàng ngàn năm qua chưa có lời giải với những truyền thuyết khác nhau. Tuy nhiên, công cuộc tìm kiếm hài cốt của nhân vật lịch sử gây tranh cãi này đã có tiến triển quan trọng.
DNVN - Bản thân Trương Phi từng cả đời bán mạng để phò tá cho cơ nghiệp Thục Hán, thế nhưng người nối nghiệp duy nhất còn lại của ông lại dễ dàng chấp nhận đầu hàng Tào Ngụy. Vậy liệu rằng đâu là lý do khiến hậu nhân của vị tướng này lựa chọn con đường hoàn toàn ngược lại so với những thành viên khác trong gia tộc của mình?
Tam Quốc là thời kỳ phân tranh giữa 3 thế lực lớn là Ngụy – Thục – Ngô, đây là một trong những thời kỳ phân tranh quyết liệt nhất và cũng là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa. Họ sở hữu những vũ khí huyền thoại, được miêu tả là có uy lực và khả năng vô cùng đặc biệt.

End of content

Không có tin nào tiếp theo