Tìm kiếm: bội-chi-ngân-sách

(DNVN)- Đó là đánh giá của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tại phiên họp ngày 12/1. "Điểm nghẽn" được "điểm danh": Tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, chậm triển khai các dự án. "Tín dụng đen" vẫn hoành hành...
Năm 2018, nền kinh tế ghi nhận 4 điểm sáng, với nhiều kỷ lục và thành công toàn diện. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, kinh tế tư nhân đóng vai trò tích cực trong đầu tư xã hội. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Thị trường xuất khẩu lao động mở rộng.
(DNVN) - Báo cáo Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020), được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ sáu vào sáng 22/10, đã nêu rõ những chuyển biến tích cực cũng như một số hạn chế, tồn tại của nền kinh tế.

End of content

Không có tin nào tiếp theo