Tìm kiếm: cơ-chế-kinh-tế

DNVN - Để Khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo thực sự là đột phá chiến lược cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế; tôn trọng đặc thù của lao động sáng tạo; chấp nhận rủi ro, độ trễ trong khoa học, dỡ bỏ các rào cản duy ý chí và hành chính hóa hoạt động KH&CN.
“Các giải pháp hỗ trợ chính là thứ nhiều khi làm hỏng thị trường. Nhà nước phải đưa ra cơ chế buộc thị trường phải lộ "mặt thật” của nó với những khó khăn, mâu thuẫn cao nhất. Khi đó thị trường sẽ tự điều chỉnh”. Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao đổi về những bất cập của thị trường bất động sản hiện nay.

End of content

Không có tin nào tiếp theo