Tìm kiếm: danh-y-Trung-Quốc

Cá biệt, có người ở bộ lạc Hunzas sống đến 145 tuổi, khoảng cách giữa cha và con có thể lên tới 90 tuổi và họ ít bệnh tật, sức khỏe dẻo dai. Bộ tộc này có nhiều bí quyết để sống thọ, sống khỏe, đặc biệt bí quyết liên quan đến dinh dưỡng.
Lã Mông, đại đô đốc đời thứ ba Đông Ngô, lập nhiều đại công trong binh nghiệp mà đỉnh cao chính là chiếm Kinh Châu, bắt Quan Vũ. Nhưng trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Lã Mông đã bị La Quán Trung bôi bác khi cho danh tướng này chết bởi… oan hồn Quan Vũ. Dĩ nhiên, theo ghi chép chính sử, Lã Mông chết bởi nguyên nhân hoàn toàn khác.

End of content

Không có tin nào tiếp theo