Tìm kiếm: gió-lớn

DNVN -Theo Tiến sĩ Trần Đình Thiên, các DN đã đang ốm yếu rồi thì sẽ rất tốn kém để phục hồi, có phục hồi được chưa chắc đã sống được. Vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta cần xác định được nên tập trung vào các DN rất yếu để hồi phục hay làm cái khác thường hơn là tạo khuyến khích cho lực lượng DN mới, để có một thời đại DN mới xuất hiện.

End of content

Không có tin nào tiếp theo